• Εφέδρων Πολεμιστών 46, Μαρκόπουλο Αττικής
  • 22990.63515

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες καλύπτουν τις εξής μαθησιακές περιοχές:

  •  Γλώσσα
  •  Μαθηματικά
  •  Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη
  •  Φυσικές επιστήμες
  •  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη
  • Φυσική αγωγή
  • Τέχνες
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Αναλυτικά σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών:

ΠΑΙΔΙ & ΓΛΩΣΣΑ
Γλωσσική εξέλιξη-Παιδική λογοτεχνία. Γνωστική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής.

ΠΑΙΔΙ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικές έννοιες-και εκμάθηση αριθμητικών εννοιών & συμβόλων

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- Ανθρωπογενές & Φυσικό
Κοινωνικά-Λαογραφικά-Συναισθήματα-Υγεία & Υγιεινή-Ιστορικά –Μυθολογία-Αισθητηριακά-Πειράματα-Εργαστήρια εφαρμογών-Περιβαλλοντικά-Οικολογία, κ.ά.

ΠΑΙΔΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ
Θεατρικά, παιχνίδια ρόλων, Δραματοποιήσεις, Κουκλοθέατρο, Κινητικά, Εικαστικά, ομαδικά παιχνίδια, Χαλαρωτικά

ΠΑΙΔΙ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προβολή εκπαιδευτικών DVD, Cd-Rom-Eποπτικού υλικού, Ακρόαση εκπαιδευτικών Cd, κ.ά.