• Εφέδρων Πολεμιστών 46, Μαρκόπουλο Αττικής
  • 22990.63515

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Ειδικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης των νέων παιδιών στη τάξη
  • Εφαρμογή του πρότυπου προγράμματος συναισθηματικής ανάπτυξης & πολιτιστικής ταυτότητας
  • Πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α΄Δημοτικού
  • Εφαρμογή των ετήσιων σχεδίων εργασίας (Μικρό Προνηπιακό, Προνηπιακό & Νηπιακό τμήμα)
  • Εφαρμογή του προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας (Μικρό Προνηπιακό, Προνηπιακό & Νηπιακό τμήμα)
  • Εφαρμογή προγράμματος Κινητικής αγωγής
  • Εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος Πληροφορικής
  • Πρόγραμμα επιλογής Κολύμβησης
  • Εφαρμογή προαιρετικού προγράμματος minisports "RACKET PLANET"