ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Tο κάθε τμήμα διαθέτει το δικό του ξεχωριστό χώρο διδασκαλίας και δραστηριοτήτων. Όλοι οι χώροι διαθέτουν τον κατάλληλο διάκοσμο και εξοπλισμό ώστε αφενός να εξυπηρετείται η παιδαγωγική διαδικασία και αφετέρου η παραμονή των παιδιών στο σχολείο μας να γίνεται σε ένα ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον.