• Εφέδρων Πολεμιστών 46, Μαρκόπουλο Αττικής
  • 22990.63515

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Επιδίωξη μας είναι να καλλιεργήσουμε ολόπλευρα την παιδική προσωπικότητα των μαθητών μας στοχεύοντας στη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη. Είναι σημαντικό τα παιδιά σε αυτή τη φάση της ζωής τους να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους, να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας, να μάθουν να λειτουργούν σε ομάδες και να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα τους.

Στόχος μας μέσα από όλα αυτά είναι να προικίσουμε τα παιδιά με εφόδια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν δημιουργικά ως ευτυχισμένα μέλη στις απαιτήσεις της κοινωνίας μας.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να αισθανθούν τα παιδιά που έρχονται
στον χώρο μας αγάπη και ασφάλεια. Να γνωρίσουν το προσωπικό του σχολείου μας, τις παιδαγωγούς, τους ειδικούς συνεργάτες και κυρίως να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με την δική τους παιδαγωγό.

Τα παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στο σχολικό περιβάλλον και ευθύνη μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που τους επιτρέπουν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, τις προτιμήσεις τους και τις ανάγκες τους.